General Surgery

Professors

 • Dr.Ramamurthy A

 • Dr.Prakasam KK

Associate Professors

 • Dr.Venkatachalam P

 • Dr.Santhana Krishnan SV

Assistant Professors

 • Dr.Dhilipan Pradap R

 • Dr.Karthikeyan S

 • Dr.Om Prakash M

Senior Residents

 • Dr.Nivethaa P

 • Dr.Lingesh Sairam C

 • Dr.Naveenkumar A

Junior Residents

 • Dr.Bhavya Kalra

 • Dr.Niranjana Devi.G

 • Dr.Prasanth.S

 • Dr.Fahad Ali.LS

 • Dr.Manoj Kumar K

 • Dr.Navaneeth SB