General Surgery

Professors

 • Dr.Ramamurthy A

 • Dr.Prakasam KK

Associate Professors

 • Dr.Venkatachalam P

 • Dr.Santhana Krishnan SV

Assistant Professors

 • Dr.Dhilipan Pradap R

 • Dr.Karthikeyan S

 • Dr.Om Prakash M

Senior Residents

 • Dr.Nivethaa P

 • Dr.Lingesh Sairam C

 • Dr.Naveenkumar A

Junior Residents

 • Dr.Yuvaraj.V

 • Dr.Saravana Joshi I

 • Dr.Niranjana Devi.G

 • Dr.Prasanth.S

 • Dr.Ashwin Venktesh.M

 • Dr.Krishnendu.V